Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Малчдын нийгэм эдийн засгийн төлөв байдал, хандлага

Малчдын нийгэм эдийн засгийн төлөв байдал, хандлага

Гишүүнчлэл

?
Монголын бэлчээрийн уламжлалт мал аж ахуйн хэдэн мянган жилээр хэмжигдэх түүхэн хөгжлийн явцад малчид арвин их туршлага хуримтлуулсан билээ. Бэлчээрийн мал аж ахуйн хөгжил нь хоорондоо нягт шүтэлцээ бүхий малчин-мал-бэлчээр гэсэн үндсэн гурван хүчин зүйлээр тодорхойлогддог.
# нийгэм# эдийн засаг