Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Мах үйлдвэрлэл, экспортын талаарх төрийн бодлого-асуудал, шийдэл

Мах үйлдвэрлэл, экспортын талаарх төрийн бодлого-асуудал, шийдэл

Гишүүнчлэл

?
Мах үйлдвэрлэл, махны экспортын талаар баримталж ирсэн төрийн бодлого, түүний хэрэгжилтэд сөргөөр нөлөөлж буй хязгаарлагч хүчин зүйлсэд бодлогын шинжилгээ хийж, цаашид мах үйлдвэрлэл, экспортыг нэмэгдүүлэх зарим асуудлыг энэхүү илтгэлд хөндөж авч үзсэн болно.
# үйлдвэрлэл# экспорт# төрийн бодлого