Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хууль зүйн латин-англи-орос-монгол толь

П.ЦагаанД.Эрдэнэцэцэг

Хууль зүйн латин-англи-орос-монгол толь

Худалдаж авах

Монгол улс олон улсын гэрээнд нэгдэж орох, бусад улстай засгийн газар хоорондын болон хувийн байгууллагуудтай хоёр болон олон талт гэрээ хэлэлцээр байгуулах, хэрэгжүүлэх, хэрэг маргааныг олон улсын шүүх, арбитрын байгууллагаар шийдвэрлүүлэх бүхий л үйл ажиллагаа нь олон улсын гэрээний эрх зүйн зарчимд үндэслэсэн байдаг тул хууль зүйн латин нэр томъёоны утга санааг бүрэн ойлгож, зөв хэрэглэх нь чухал юм.
# толь бичиг# хууль