Esan - Судалгааны бүтээлийн товчоон (I дэвтэр)

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Судалгааны бүтээлийн товчоон (I дэвтэр)

Судалгааны бүтээлийн товчоон (I дэвтэр)

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Тухайн бүтээл нь Улс төр судлал, Боловсролын удирдлага, Олон нийтийн харилцаа, Төрийн удирдлага гэсэн судалгааны чиглэлийн дагуу орчин үеийн нийгмийн шинжлэх ухааны онолын хандлага, үзэл баримтлал, судалгаа шинжилгээний үр дүн, практик асуудлууд болон дээд боловсролын шинэчлэл, өөрчлөлтийн талаар зохиогч Д.Одмаагийн нэгэн аравны хугацаанд бичсэн өгүүллүүдийн эмхэтгэл юм. Уг номонд 4 өөр судалгааны чиглэлийн хүрээнд бичигдсэн бүтээлүүдийг хамтатган оруулж өгсөн нь судалгааны ажил эрхэлж буй багш, суралцагчдад эрдэм шинжилгээний болон танин мэдэхүйн ач холбогдолтой бөгөөд энэ чиглэлийн мэргэжилтэн бэлтгэдэг сургуулиудад сургалтын гарын авлага болох бүрэн боломжтой.
# Улс төр судлал# боловсролын удирдлага# Олон нийтийн харилцаа (PR)# Төрийн удирдлага