Esan - Хүмүүн капитал-Хөгжлийн гарц - Эрдэм шинжилгээний илтгэл

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хүмүүн капитал-Хөгжлийн гарц - Эрдэм шинжилгээний илтгэл

Хүмүүн капитал-Хөгжлийн гарц - Эрдэм шинжилгээний илтгэл

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Хүмүүн капитал, хүний хөгжил эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн гол хүчин зүйлийн нэг гэдгийг бүх шатанд анхаарч, өнөөгийн түвшнийг бодитоор үнэлж, бүх нийтийн анхаарлыг хүний хөгжилд төвлөрүүлэхийг нь чухал байна. Хүмүүн капиталын үзүүлэлтийг тооцох үзүүлэлтүүдийн нөлөөллийг янз бүрийн хувилбараар судалж хамгийн тохиромжтой хэлбэрийг сонгох явдал юм.
# капитал# хүний хөгжил# эдийн засаг