Учир шалтгааны ухааны үндэс

Бурхан Шашны Дээд Сургууль

Учир шалтгааны ухааны үндэс

Гишүүнчлэл

?
Учир шалтгааны ухааны үндэс
# шашин# гүн ухаан