Esan - Улс төр судлал (Сурах бичиг)

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Улс төр судлал (Сурах бичиг)

Улс төр судлал (Сурах бичиг)

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Улс төрийн боловсрол нь оюутан залуусыг нийгэм-улс төрийн үйл явцад шинжлэх ухаанчаар хандах, аливаа улс төрийн асуудлыг олон өнцгөөс харах чадвар эзэмшүүлж, бие даасан улс төрийн итгэл үнэмшил, улс төрийн соёлтой бие хүн төлөвшүүлэхэд чиглэгддэг. Мөн иргэний нийгмийн харилцааг хөгжүүлэх, улс төр дэх иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд оюутан суралцагсдад улс төрийн онол, практикийн мэдлэг чухал ач холбогдолтой байдаг. Энэхүү улс төр судлалын сурах бичиг нь лекц, семинарын сэдвүүд болон холбогдох схем, зураглал, хэлэлцэх асуултууд, сорил, бие даалтын ажлаар гүйцэтгэх илтгэл, рефератын сэдвүүд, нэмэлт унших материал, нийтлэл зэргийг багтаасан болно.
# Улс төр# улс төрийн онол# улс төрийн тогтолцоо# улс төрийн институт