Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Сургах, судлахад суралцахуй

Сургах, судлахад суралцахуй

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?

Номын сурган заах арга зүйн гол агуулгыг Өрнө Дорнын болон Монгол улсын боловсрол судлалын эрдэмтэн мэргэд, судлаачдын үзэл баримтлал, онол сургаал, ном судраас тунгаан түүвэрлэсний зэрэгцээ өөрийн сурган хүмүүжүүлэх ажлын 24 жилийн туршлагаасаа тусган бүрдүүлсэн болно.

# сурган# сургалт # Боловсрол# судалгаа