Esan - Байх ба Биш

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Байх ба Биш

С.“МОЛОР-ЭРДЭНЭ ФИЛОСОФИЙН AKАДЕМИ”

Байх ба Биш

Худалдаж авах

Энэ номоор философийн хамгийн том сэдэв “Байх” гэсэн ойлголтыг Сартрын номноос орчуулж сурах бичиг хэлбэрт оруулсан. Номын төгсгөлд ярилцах зорилготой асуултууд оруулсан. Сартр “Байх” ухагдахууныг гаргаж ирэхийн тулд “Биш” гэсэн ухагдахууныг хэрэглэсэн. Энэ ном түүнд үнэхээр их алдар авчирчээ. Сартр хэлсэнээр эксистэнциализмаас давж өөрийгөө бүтээх тэр бүтээл түүний хэлдэгээр хэн ч байсан өөрийнхөө “проект” болох чухал гэсэн. Зөвхөн хүний байх тэр эксистэнц хангалттай биш. Харин түүний дараа эссэнц болох ёстой. Үүнийг эхлээд “байх” чухал түүний дараа хэн “болох” чухал гэж ойлгох боломжтой. Гэтэл Монгол хэл дээр оршихуй мөн чанарын өмнө гэж даан ч худал орчуулж дасжээ. 

# нийгэм# философи