Esan - Дасгалжилтын физиологийн үндэс

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Дасгалжилтын физиологийн үндэс

Дасгалжилтын физиологийн үндэс

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Дасгалжилтын физиологийн үндэс хэмээх эл номд биеийн хүчний ачаалалд дасан зохицох физиологийн үндсүүд, биемахбодийн нөөц боломж, спортын дасгал сургуулилтын үе дэх үйл ажиллагааны өөрчлөлт, тамирчдын ажиллах чадвар, спортын үйл ажиллагааны үеийн биемахбодын ядралт, сэргэлтийн физиологийн үндэс, биеийн хүчний дасгалын физиологийн ангилал, хөдөлгөөний чанар ба эвсэл бүрэлдэн тогтох үйл явц, механизм, гадаад орчны янз бүрийн нөхцөл дэх спортын ажиллах чадвар, хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн дасгалжилтын физиологийн онцлогууд, бүх нийтийн биеийн тамир спортын физиологийн үндэс, дасгалжилтын гол үр дүн болох тамирчны ажиллах чадвар, түүнийг дээшлүүлэх боломжийн талаар хийсэн өөрсдийн судалгааны ажлын үр дүнг тус тус багтаасан болно.
# биемахбод# дасгал# тамирчин# механизм