Esan - Спортын физиологи

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Спортын физиологи

Спортын физиологи

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Спортын физиологи хэмээх эл номд биеийн хүчний ачаалалд дасан зохицох физиологийн үндсүүд, хөдөлгөөний физиологийн үндэс. спортын дасгал сургуулилтын үе дэх үйл ажиллагааны хөддөл зүй, тамирчдын ажиллах чадвар, ядралт, сэргэлтийн физиологийн үндэс, биеийн хүчний дасгалын физиологийн ангилал, хөдөлгөөний чанар ба эвсэл бүрэлдэн тогтох үйл явц, механизм, гадаад орчны янз бүрийн нөхцөл дэх спортын ажиллах чадвар, тамирчны хоол, хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн дасгалжилтын физиологийн онцлогууд, бүх нийтийн биеийн тамир спортын физиологийн үндэс, олимпийн алдартнуудаарааа бахархахын учир хэмээх 15 бүлэг багтсан болно.
# махбод# морфологи# биологи