Esan - Макро эдийн засгийн бодлого, менежментийн асуудлууд

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Макро эдийн засгийн бодлого, менежментийн асуудлууд

Я.Шуурав

Макро эдийн засгийн бодлого, менежментийн асуудлууд

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү товхимол нь макро эдийн засгийн удирдлага, менежментийн үндсэн асуудлуудыг багтаасан. Мөн доктор Рёокичи Хироногийн анхны цуврал лекцүүд, түүнчлэн УБХ, ХҮЯ дээр хийсэн уулзалтын материал, 1993 оны 3 дугаар сард Удирдлагын Хөгжлийн Институт багш, сонсогчдод уншсан товч лекцийн тэмдэглэлийг нэгтгэн оруулсан болно.
# зах зээл# менежмент# макро эдийн засаг