Esan - Цахилгаан хэмжилт

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Цахилгаан хэмжилт

С.ЭрдэнэтуяаӨ.Баярмаа

Цахилгаан хэмжилт

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Хөдөө аж ахуйн механикжуулалт, нийгмийн баялгийн олборлолт, үйлдвэрлэлт, хуваарилалт, ашиглалт, зарцуулалтыг үнэн зөв бүртгэж тооцох, үйлдвэрлэлийн технологи ажиллагааг хянах, автоматжуулах, ажлын чанарыг шалгах, сорьж турших, эрүүл мэнд, хөдөлмөрлөх нөхцөл, хүрээлэн байгаа орчныг хамгаалах, хүн амын эрүүл мэндийг үнэн зөв оношлох үнэлэх зориулалтаар ашиглаж байгаа бүх хэмжлийн хэрэгслийн хэвийн ажиллагаа, найдваржилт, нарийвчлалтай хэмжих, хэмжлийг үнэн зөв хийх, хэмжлийн үр дүнг бодитой боловсруулах нь тухайн улс орны онцгой анхаарал хандуулдаг асуудлын нэг билээ. Үүнтэй уялдуулж цахилгаан хэмжил хийх арга, хэмжлийн техникийн бүтэц, ашиглалтын үндсэн зарчмуудыг энэхүү бүтээлд тусгасан болно.
# мэргэжлийн ном# сурах бичиг