Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2016 оны танилцуулга

Монгол Улсын гэмт хэргийн 2016 оны танилцуулга

Гишүүнчлэл

?
Мэдээллийн эх үүсвэрт үндэслэж гэмт хэрэг, гэмт хэрэгт холбогдсон сэжигтэн, холбогдогч, хохирогч, учирсан хохирол, нөхөн төлүүлэлт, ял шийтгэгдсэн хүний тоо, шүүхээр шийдвэрлэгдсэн хөдөлмөрийн маргаан, шүүхийн шийдвэрийн дагуу нөхөн төлөгдсөн хохирлын хэмжээ, хүүхдийн тэтгэлэгийн нөхөн төлбөр, авлигын хэргийн шийдвэрлэлт, хорихоос өөр төрлийн ял зэрэг үзүүлэлтийг сар, улирал, жилийн бюллетень, танилцуулга, эмхэтгэлд тусган нийтэд хүргэж байна.
# гэмт хэрэг# статистик