Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааны тайлан-2017

Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааны тайлан-2017

Гишүүнчлэл

?
Монголд эмэгтэйчүүдийн эсрэг үйлдэгдэж буй хүчирхийллийн хэлбэр, тархалт, шалтгаан, үр дагаврыг тодорхойлж, Тогтвортой хөгжлийн зорилтууд, ялангуяа жендэрийн тэгш байдлыг хангах 5 дугаар зорилтын шалгуур үзүүлэлт, үр дүнг тооцох, олон улсын түвшинд харьцуулагдахуйц чанарын болон тоон мэдээ, мэдээллийг цуглуулахыг уг судалгаагаар хичээсэн болно.
# жендер# судалгаа# эмэгтэйчүүдийн эрх