Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2017 оны IV улирал

Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2017 оны IV улирал

Гишүүнчлэл

?
Нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн зарлага 2017 оны 4 дүгээр улиралд 1.0 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 130.9 (14.6%) мянган төгрөгөөр өслөө (Хүснэгт 6). Нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн зарлага өсөхөд хүнсний бус бараа, үйлчилгээний болон бусад зарлага 103.4 (15.4%) мянган төгрөгөөр өссөн нь голлон нөлөөлжээ.
# нийгэм# эдийн засаг# судалгаа