Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа 2017

Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа 2017

Гишүүнчлэл

?
Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа нь хүн амын амьжиргааны түвшин, ядуурлын байдлыг тодорхойлохоос гадна өрхийн орлого, зарлагыг тооцох, хэрэглээний үнийн индекст ашигладаг сагс болон жинг шинэчлэх, ДНБ-ийг эцсийн ашиглалтын аргаар тооцоход шаардлагатай хэрэглээний мэдээллийг гаргах үндсэн зорилготой улс, бүс, суурьшлын хэмжээнд төлөөлөх чадвартай судалгаа юм.
# нийгэм# эдийн засаг# статистик