Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хүн амын 2015-2045 оны шинэчилсэн хэтийн тооцоо

Хүн амын 2015-2045 оны шинэчилсэн хэтийн тооцоо

Гишүүнчлэл

?
Хүн ам, орон сууцны 2015 оны завсрын тооллогын дүнд суурилсан “Хүн амын 2015-2045 оны хэтийн шинэчилсэн тооцоо” сэдэвчилсэн судалгаа нь улс, бүс, аймаг, нийслэлийн түвшний хэтийн тооцооны үр дүнг багтаасан цогц судалгаа юм. Тооцоог боловсруулахдаа хүн амын тооны өөрчлөлтөд нөлөөлөгч бүрэлдэхүүн болох төрөлт, нас баралт, шилжих хөдөлгөөний өнгөрсөн 10-20 жилийн хугацааны мэдээлэлд дүгнэлт өгч, цаашдын төлөвийг бодит хандлагад тулгуурлан тодорхойлсон нь хэрэглэгчдэд ирээдүйн хүн амын тоо, өсөлт, нас, хүйсийн бүтэц, байршлын талаар төсөөлөл өгч, хэрэгжиж буй бодлого, хөтөлбөрийг дахин авч үзэх бололцоог олгож байгаагаараа ихээхэн ач холбогдолтой юм.
# хүн ам# тооцоо# статистик