Монгол Улсын аз жаргалын индекс

Монгол Улсын аз жаргалын индекс

Гишүүнчлэл

?
Аз жаргалын индекс (АЖИ) нь ямар асуудал чухал болохыг хэмжинэ. Энэ хэмжигдэхүүн нь улс үндэстнүүд өөрийн орны ард иргэдийг сайн сайхан амьдрахад хэрхэн тусалж сайн зүйл хийж байгааг харуулна. Үүний зэрэгцээ бусад хүмүүс ч ирээдүйд ижил зүйлийг хийж чадахыг баталж байна. Өөрөөр хэлбэл, бүх хүмүүсийг тогтвортой, сайн сайхан байлгахын төлөө чиглэгдсэн.
# индекс# эдийн засаг