Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Гадны шалтгаант нас баралтын өнөөгийн байдал

Гадны шалтгаант нас баралтын өнөөгийн байдал

Гишүүнчлэл

?
Нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан нь улсын хэмжээнд халдварт бус болон халдварт өвчлөл байгаа хэдий ч гадны шалтгаан, тэр дундаа амиа хорлолт нь өсвөр үе болон залуучуудын дунд өндөр, тэргүүлэх шалтгаан болж байна. Энэ нь амиа хорлох болсон сэдэл, шалтгааныг нас, хүйсийн онцлогоос хамааруулан нарийвчлан тодорхойлж, эрсдэл бүхий бүлгийг тогтоон, түүнд тохирох арга хэмжээг авах шаардлагатайг харуулж байна.
# хүн ам зүй# статистик