Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Цаг уурын хүндрэлийг даван туулж байгаа байдал өрхийн панел судалгаа-Зудны хохирол нөхөхөд индексжүүлсэн даатгалын туслалцаа

Цаг уурын хүндрэлийг даван туулж байгаа байдал өрхийн панел судалгаа-Зудны хохирол нөхөхөд индексжүүлсэн даатгалын туслалцаа

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү судалгаанд цаг уурын өөрчлөлт болон эрс тэс уур амьсгал, байгалийн гамшгаас үүдэн өрхөд учирсан хохирол нөхөн төлөлтөд индексжүүлсэн даатгалын нөхөн олговор хэрхэн нөлөө үзүүлж буй талаар шинэ баримт нотолгоо, мэдээлэл цуглуулан ажиглалт хийсэн нь цаг уурын хүндрэлийг даван туулах талаар төрөөс баримтлах бодлого, хөтөлбөр, төслийг өрхийн хэрэгцээ, шаардлагад үндэслэн тэдэнд өгөөжтэйгээр боловсруулж, тэдний өмнө тулгамдсан асуудлыг оновчтой шийдвэрлэхэд ач холбогдолтой мэдээлэл болно гэж үзэж байна.
# индекс# даатгал# мал аж ахуй