Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Цаг уурын хүндрэлийг даван туулж байгаа байдал өрхийн панел судалгаа -Боловсролд нөлөөлсөн нөлөөлөл 2016

Цаг уурын хүндрэлийг даван туулж байгаа байдал өрхийн панел судалгаа -Боловсролд нөлөөлсөн нөлөөлөл 2016

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү судалгаанд шим тэжээлт бодисын хэрэглээнд цаг уурын хүндрэлийн нөлөөллийг судлахдаа хот сууринд түр ажил эрхэлдэг явуулын ажиллагчид, цөөн малтай болон олон малтай хөдөөгийн өрхийн хүнсний хэрэглээ гэсэн манай өрхийн амьжиргааны түгээмэл гурван өөр эх сурвалжаас авсан хоол тэжээлийн үр дүнг шинжилсэн нь цаг уурын хүндрэлийг даван туулах талаар төрөөс баримтлах бодлого, хөтөлбөр, төслийг өрхийн хэрэгцээ, шаардлагад үндэслэн тэдэнд өгөөжтэйгээр боловсруулж, тэдний өмнө тулгамдсан асуудлыг оновчтой шийдвэрлэхэд ач холбогдолтой мэдээлэл болно гэж үзэж байна.
# боловсрол# судалгаа