Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хүүхдийн хөдөлмөрийн судалгааны тайлан 2011-2012 Монгол

Хүүхдийн хөдөлмөрийн судалгааны тайлан 2011-2012 Монгол

Гишүүнчлэл

?
Үндэсний статистикийн хороо нь “Хүүхдийн хөдөлмөрийн судалгаа(ХХС)”-г “Ажиллах хүчний судалгаа(АХС)”-тай хамтруулан Ìîíãîë Óëñын хэмжээнд хоёр удаа олон улсын жишиг аргачлалын дагуу явуулсан нь хөдөлмөрийн зах зээл дэх улирлын хэлбэлзлийг тусгасан хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний хэмжээний суурь судалгаа болсон юм.
# статистик# судалгаа# тайлан# нийгэм