Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Ардчилсан засаглал судалгаа-ны 2016-2018 оны үр дүн

Ардчилсан засаглал судалгаа-ны 2016-2018 оны үр дүн

Гишүүнчлэл

?
Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтын “Хүний эрхийг баталгаажуулах, ардчилсан засаглалыг хөгжүүлэх” 9 дэх зорилгын шалгуур үзүүлэлтүүд, Тогтвортой хөгжлийн зорилтын хүрээнд дэвшүүлсэн “Чанартай боловсролыг дэмжих” 4-р зорилго, “Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах” 5-р зорилго, “Энх тайван, шударга ёсыг цогцлоох” 16-р зорилго, “Хөгжлийн төлөөх түншлэлийг бэхжүүлэх” 17-р зорилгуудын хэрэгжилтийг үнэлэх зарим шалгуур үзүүлэлтүүдийг улс, бүс нутгийн түвшинд тодорхойлоход чиглэгдсэн.
# ардчилал# засаглал# судалгаа