Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Ардчилсан засаглал судалгаа”-ны 2009-2017 оны үр дүн

Ардчилсан засаглал судалгаа”-ны 2009-2017 оны үр дүн

Гишүүнчлэл

?
Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтуудын хүрээнд дэвшүүлсэн “Хүний эрхийг баталгаажуулах, ардчилсан засаглалыг хөгжүүлэх” 9 дэх зорилгын шалгуур үзүүлэлтүүдийг иргэдийн үнэлгээнд суурилан улс, бүс нутгийн түвшинд тодорхойлоход судалгааны үндсэн зорилго оршино.
# ардчилсан засаглал# судалгаа# статистик