Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 2017

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 2017

Гишүүнчлэл

?
Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгч аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын тоо, дундаж цалингийн мэдээллийг цуглуулж, боловсруулалт хийсний үндсэн дээр улсын хэмжээнд тархаах, ажиллагчдын амьжиргааны зарим үзүүлэлт, худалдан авах чадварын өөрчлөлтийн хандлагыг тодорхойлох, бодлого боловсруулагчид, шийдвэр гаргагчид болон хэрэглэгчдийг холбогдох мэдээллээр хангах, цалингийн статистикийн мэдээллийг баяжуулахад судалгааны зорилго оршиж байна.
# Аж ахуйн нэгж# байгууллага# цалин