Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Ажиллах хүчний судалгаа 2018 оны I улирал

Ажиллах хүчний судалгаа 2018 оны I улирал

Гишүүнчлэл

?
Үндэсний статистикийн хороо нь “Ажиллах хүчний түүвэр судалгаа” (АХС) -г олон улсын нийтлэг жишиг аргачлалын дагуу 2006 оноос эхлэн улирлаар явуулж байна. Энэхүү судалгаа нь хөдөлмөрийн зах зээл дэх улирлын хэлбэлзлийг тусгасан хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх үндэсний хэмжээний суурь судалгаа юм.
# ажиллах хүч# судалгаа# статистик