Esan - Хөдөлмөрийн бүтээмж 2018 (урьдчилсан гүйцэтгэл)

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хөдөлмөрийн бүтээмж 2018 (урьдчилсан гүйцэтгэл)

Хөдөлмөрийн бүтээмж 2018 (урьдчилсан гүйцэтгэл)

Гишүүнчлэл

?
Бүтээмж нь нэг талаас эдийн засгийн үзүүлэлт болно, мөн нийгэм-эдийн засгийн ойлголт болдог. Бүтээмж нь эдийн засгийн систем /нийт эдийн засаг, салбар, аж ахуйн нэгж, байгууллага/-ийн тодорхой цаг хугацаанд бий болгосон “гарц”-ыг, түүнд зарцуулсан “орц”-д харьцуулсан харьцаагаар тодорхойлогдон, нэгж зардлаар хэдий хэмжээний гарцыг үйлдвэрлэж байгааг илтгэх үр ашгийн нэгтгэсэн үзүүлэлт юм.
# хөдөлмөрийн бүтээмж# судалгаа