Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хөдөлмөрийн бүтээмж 2018

Хөдөлмөрийн бүтээмж 2018

Гишүүнчлэл

?
Бүтээмж нь нэг талаас эдийн засгийн үзүүлэлт болно, мөн нийгэм‐эдийн засгийн ойлголт болдог. Бүтээмж нь эдийн засгийн систем /нийт эдийн засаг, салбар, аж ахуйн нэгж, байгуулага/‐ийн тодорхой цаг хугацаанд бий болгосон “гарц”‐ыг, түүнд зарцуулсан “орц”‐ д харьцуулсан харьцаагаар тодорхойлогдон, нэгж зардлаар хэдий хэмжээний гарцыг үйлдвэрлэж байгааг илтгэх үр ашгийн нэгтгэсэн үзүүлэлт юм.
# хөдөлмөрийн бүтээмж# судалгаа