Esan - Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2019

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2019

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2019

Гишүүнчлэл

?
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ) нь тухайн нутаг дэвсгэрийн хүрээнд дотоод, гадаадын аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн тайлант хугацаанд шинээр бий болгосон нийт нэмэгдэл өртгийн хэмжээ юм. Уг танилцуулгад ДНБ-ий үйлдвэрлэлийн, эцсийн ашиглалтын аргаар тооцсон үр дүнг болон ДНБ-тэй холбогдох макро-эдийн засгийн зарим гол үзүүлэлтүүдийг тусгасан.
# эдийн засаг# нийгэм# бүтээгдэхүүн