Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, 2016

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, 2016

Гишүүнчлэл

?
ДНБ-ий 2016 оны гүйцэтгэл нь “аж ахуйн нэгж, байгууллагын жилийн тайлан, бусад судалгаа”-нд суурилсан гүйцэтгэл бөгөөд НАХ-ийн 2016 оны үр дүнгээр шинэчлэгдэнэ. ДНБ-ий 2010-2015 оны мэдээлэл “нөөц, ашиглалтын хүснэгт”-д суурилсан болно. Танилцуулга нь ДНБ-ий үйлдвэрлэлийн, эцсийн ашиглалтын, орлогын аргаар тооцсон үр дүнгүүд, ҮНО, нэг хүнд ногдох ДНБ, ҮНО болон хавсралт (ДНБ-тэй холбоотой макро-эдийн засгийн зарим гол үзүүлэлтүүдийг тусгасан) гэсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ.
# эдийн засаг# нийгэм# статистик