Esan - Үндэсний тооцооны данс салбар хоорондын баланс

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Үндэсний тооцооны данс салбар хоорондын баланс

Үндэсний тооцооны данс салбар хоорондын баланс

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү номонд үндэсний тооцооны данс, дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, салбар хоорондын баланс зэрэг үндэсний тооцооны системийн үндсэн бүтцүүдийн олон улсын стандарт арга зүйг манай оронд нэвтрүүлэх асуудлыг өөрийн орны онцлогтой уялдуулан авч үзсэн нь сургалт, судалгаа, практикийн багагүй ач холбогдолтой юм.
# макро эдийн засаг# үйлдвэрлэлт