Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Үндэсний тооцооны урсгал болон хөрөнгийн данс, 2017

Үндэсний тооцооны урсгал болон хөрөнгийн данс, 2017

Гишүүнчлэл

?
Үндэсний тооцооны системийн хүрээнд санхүүгийн үзүүлэлтүүдийн оны эхний болон эцсийн үлдэгдэл, тайлант хугацаанд хийгдсэн ажил гүйлгээний урсгалын талаарх мэдээллийг санхүүгийн дансаар нэгтгэн харуулна.
# статистик# тооцоо# данс