Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Үндэсний тооцооны данс - Хэсэг 2. Санхүүгийн данс, 2017

Үндэсний тооцооны данс - Хэсэг 2. Санхүүгийн данс, 2017

Гишүүнчлэл

?
Үндэсний тооцооны системийн хүрээнд санхүүгийн үзүүлэлтүүдийн оны эхний болон эцсийн үлдэгдэл, тайлант хугацаанд хийгдсэн ажил гүйлгээний урсгалын талаарх мэдээллийг санхүүгийн дансаар нэгтгэн харуулна.
# тооцоо# данс# эдийн засаг