Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний урьдчилсан гүйцэтгэл - 2017

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний урьдчилсан гүйцэтгэл - 2017

Гишүүнчлэл

?
ДНБ-ий эцсийн ашиглалтыг эцсийн хэрэглээ (өрхийн аж ахуйн, өрхийн аж ахуйд үйлчилдэг арилжааны бус байгууллагын, төрийн байгууллагын хэрэглээ), хөрөнгийн нийт хуримтлал (үндсэн хөрөнгийн, материаллаг эргэлтийн хөрөнгийн өөрчлөлт, үнэт зүйлс), экспорт, импортын үйл ажиллагаа гэсэн үндсэн хүрээ, холбогдох дэд хэсгүүдэд хуваагддаг.
# Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн# статистик