Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, хөдөлмөрийн бүтээмж, 2017

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, хөдөлмөрийн бүтээмж, 2017

Гишүүнчлэл

?
Бүтээмжийн үзүүлэлтийг тооцоход “бизнесийн сектор”-ыг ашигладаг. Уг сектор нь ихэвчлэн зах зээлийн орчинд бүтээлч үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг илэрхийлэх бөгөөд эдийн засгийн бусад салбарыг бодвол өрсөлдөөний нөхцөл байдал илүү зонхилох хандлагатай байдаг.
# дотоодын нийт бүтээгдэхүүн# хөдөлбөрийн бүтээмж