Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн - 2018 I-IX

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн - 2018 I-IX

Гишүүнчлэл

?
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ) нь тухайн нутаг дэвсгэрийн хүрээнд дотоод, гадаадын аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн тайлант хугацаанд шинээр бий болгосон нийт нэмэгдэл өртгийн хэмжээ юм.
# дотоодын нийт бүтээгдэхүүн# статистик