Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Тэгш хамруулах боловсрол, хүүхэд хамгааллын сайн туршлага

“Бүх нийт боловсролын төлөө!” Иргэний нийгмийн үндэсний эвсэл

Тэгш хамруулах боловсрол, хүүхэд хамгааллын сайн туршлага

Гишүүнчлэл

?
Хүүхэд бүрийг төрмөл чадавхид нь тултал хөгжүүлэх, дотор нь нуугдаж байгаа эрдэнэс бүрийг илрүүлэн нээхэд туслах багшийн мэргэжлийн “мэргэн ухаан”-ыг, сургуулийн хүүхэд бүрийг тэгш хамруулах, амжилттай сургах хүчин чармайлтыг бид баримтжуулан бусадтай хуваалцах, санаа өгөх, урам зориг төрүүлэх зорилготой товхимол юм. Тэгш хамруулан сургах тогтолцоо нь хүүхэд боловсролын тогтолцоонд зохицохоос илүү боловсролын тогтолцоо хүүхдэд зохицохыг баталгаажуулахын тулд боловсрол, орон нутгийн, сургуулийн түвшинд өөрчлөлтийг дэмждэг гэдгээрээ хүний эрхэд ээлтэй билээ.
# Боловсрол, тэгш хамруулах боловсрол, Боловсрол эвсэл, Сайн туршлага