Esan - Монгол Улсын хүний хөгжлийн холбогдох үзүүлэлтүүдийг олон улстай харьцуулсан судалгаа 2017

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол Улсын хүний хөгжлийн холбогдох үзүүлэлтүүдийг олон улстай харьцуулсан судалгаа 2017

Монгол Улсын хүний хөгжлийн холбогдох үзүүлэлтүүдийг олон улстай харьцуулсан судалгаа 2017

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү судалгаагаар бид Дэлхийн банкнаас эрхлэн гаргадаг “Дэлхийн хөгжлийн үзүүлэлт-2017”, Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030, Нэгдсэн үндэстний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрөөс эрхлэн гаргадаг “Дэлхийн хөгжлийн илтгэл-2018” зэрэг баримт бичигт тулгуулан олон улсын түвшинд болон Монгол Улстай ижил түвшний улс орнуудын хүний хөгжлийн холбогдох үзүүлэлтүүдийн харьцуулсан шинжилгээ хийхийг зорилоо.
# монгол улс# хүний хөгжил# судалгаа