Esan - Хэрэглэгчийн төлөв байдлыг тодорхойлох судалгаа 2018 оны үр дүн

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хэрэглэгчийн төлөв байдлыг тодорхойлох судалгаа 2018 оны үр дүн

Хэрэглэгчийн төлөв байдлыг тодорхойлох судалгаа 2018 оны үр дүн

Гишүүнчлэл

?
Хэрэглэгчийн эрхийн төлөв байдлыг судалж, хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах үйл ажиллагааг сайжруулах талаар санал дэвшүүлэх, суурь мэдээллийг бий болгоход уг судалгааны ажлын зорилго чиглэгдсэн.
# хэрэглэгч# төлөв байдал# судалгаа