Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Бүс нутгийн үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлал, 2017

Бүс нутгийн үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлал, 2017

Гишүүнчлэл

?
Үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлалыг “ДНБ болон ҮНО тооцох аргачлал”-ын дагуу улсын түвшинд тооцож байна. Үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлалыг аймаг, бүсээр тооцох нь аймаг, бүсийн эдийн засгийн хөгжил, хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг харуулах чухал ач холбогдолтой юм.
# бүс нутаг# үндсэн хөрөнгө# хуримтлал