Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Бүс нутгийн нийгэм, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүдийн харьцуулсан судалгаа

Бүс нутгийн нийгэм, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүдийн харьцуулсан судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Эдийн засгийн өсөлт, инфляц, төсөв, хөрөнгө оруулалт, түүнчлэн эдийн засгийн зарим бодит салбарын үндсэн үзүүлэлт, хүн амын тоо, нягтрал, төрөлт, нас баралт, шилжих хөдөлгөөн, ажилгүйдэл, ядуурал, хүний хөгжлийн индекс зэрэг үзүүлэлтийг уг судалгаанд эдийн засгийн бүсүүдээр харуулсан.
# бүс нутаг