Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Гол нэрийн барааны үнийн инфляцад үзүүлэх нөлөөлөл ба богино хугацааны инфляцын таамаглал

Гол нэрийн барааны үнийн инфляцад үзүүлэх нөлөөлөл ба богино хугацааны инфляцын таамаглал

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү судалгаагаар манай улсад инфляцыг Хэрэглээний үнийн индекс (ХҮИ)-ийн сагсанд орсон бараа, үйлчилгээний нэр төрлөөр тайлбарлах боломжтойг харуулав. Судалгааны зорилго нь нэгд, гол нэрийн барааны үнийн инфляцад үзүүлэх нөлөөллийг тооцох; хоёрт, богино хугацааны инфляцыг таамаглахад оршино.
# үнийн инфляц# эдийн засаг