Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Ойгон нуурын ай сав дахь үүсгэмэл ул хөрс

Н.Батсүх

Ойгон нуурын ай сав дахь үүсгэмэл ул хөрс

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү судалгааны хүрээнд Ойгон нуурын ай савын геоэкологийн нөхцөлийг судлах, зүй тогтлыг илрүүлэх судалгааны ажлыг 2020 оноос эхлэн хийж ай савын байгалийн нөхцөл, техноген ачаалал, түүний үр дагаврыг судлах хээрийн судалгааг хийсэн байна.
# хөрсний гарал үүсэл# тархалтын судалгаа