Esan - Монгол улсын хөдөө аж ахуй 1971-1995 онд

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол улсын хөдөө аж ахуй 1971-1995 онд

Монгол улсын хөдөө аж ахуй 1971-1995 онд

Гишүүнчлэл

?
Мал аж ахуйн статистикийн үзүүлэлтийг түлхүүр оруулсны дараа газар тариалангийн салбар, мал бүхий иргэд, малчдын тоо, түүний нийгэм ахуй, соёлын зарим үзүүлэлт, малын хэрэглээний зарлага, мал аж ахуйн зарим үзүүлэлтийн хүрсэн дээд, доод хэмжээ, олон улсын зэрэгцүүлэлт, малын хашаа, худаг, уст цэгийн тоог шинээр нэмж оруулсан болно.
# тооллого# судалгаа# хөдөө аж ахуй