Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Мал сүргийн тоог бэлчээрийн даац, нөхцөлтэй уялдуулж тогтоох-2017

Мал сүргийн тоог бэлчээрийн даац, нөхцөлтэй уялдуулж тогтоох-2017

Гишүүнчлэл

?
Монгол орны өнөөгийн бэлчээрийн даац, нөхцөлд тохирсон мал сүргийн тоог төрөл, аймаг, сумдаар гаргаж орон нутагт мөрдүүлэх зорилгоор Үндэсний статистикийн хорооноос энэхүү тооцоо, судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэв. Бэлчээрийн нөөц, боломжид үндэслэн тохируулан тооцоолсон мал нь толгойн дүнгээр 51.6 сая толгой гарсан нь 2017 онд тоологдсон малаас 22.0 хувь буюу 14.6 сая толгойгоор цөөрөхөөр байна. Малын тоог тогтооход бэлчээрийн даац боломжид үндэслэн тооцож тодорхойлсон болно.
# мал сүрэг# бэлчээр# стастистик