Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хөдөө аж ахуйн түүвэр судалгаа

Хөдөө аж ахуйн түүвэр судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Судалгааны үндсэн зорилго нь Хөдөө аж ахуйн (ХАА)-н салбарын нийт үйлдвэрлэл, нэмэгдэл өртөг, завсрын хэрэглээг тооцоход ашиглах мэдээллийг бүс, аймгаар цуглуулах, дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ)-ий тооцоонд ХАА-н салбарын нэмэгдэл өртгийн суурь шинэчлэхтэй холбоотой тооцооны үзүүлэлтийг шинэчлэх, нөөц ашиглалтын хүснэгт (НАХ), салбар хоорондын тэнцэл (СХТ)- ийг байгуулахад шаардагдах ХАА-н салбарын мэдээллийг цуглуулахад чиглэгдсэн.
# хөдөө аж ахуй# судалгаа