Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Үл эвдэх сорилын системийн чанарын удирдлага

Б.Түмэндэмбэрэл

Үл эвдэх сорилын системийн чанарын удирдлага

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
ҮЭС бол шалгаж буй зүйлийн гадаргуу дээрх болон дотоод бүтэц дэх физик үзэгдлүүд дээр үндэслэдэг, өөрөөр хэлбэл физикийн зарчимуудад үндэслэдэг. Энэхүү номын нэгдүгээр бүлэгт аж үйлдвэр дэх ҮЭС-ын системийг авч үзлээ. Үл эвдэх сорил бол аж үйлдвэр дэх чанарын шалгалтын техник хэрэгсэл юм.
# сорилын хэрэглээ# аюулгүй ажиллагаа# систем