Esan - Тоглоомын онол

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Тоглоомын онол

Р.Энхбат

Тоглоомын онол

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Тоглоомын онол нь зөрчилдөөнт байдлын судалдаг математикийн салбар болохыг дурдаад нийгэм, эдийн засгийн олон тооны бодлогууд тоглоомын онолын бодлого хэлбэрээр томъёологдохыг тодорхой жишээн дээр тулгуурлан тайлбарласан юм. Түүнчлэн, шатахуун импортлогч компаниуд яагаад үгсэн хуйвалдаж үнээ нэмдэг болох талаар, түүний эсрэг хэрхэн сэргийлж болдог талаар дэлгэрэнгүй ярьсан нь сонирхолтой байлаа. Энэхүү үзэгдлийг зохиогч олигополь зах зээлийн үндсэн шинж чанар талаас нь тайлбарласан юм.
# нийгэм# эдийн засаг# бизнес# стратеги