Esan - Оптимизаци-5

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Оптимизаци-5

Р.Энхбат

Оптимизаци-5

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Оптимизацийн бодлогууд нь хүний бүхий л төрлийн үйл ажиллагаанд тааралддаг билээ. Хүний ухамсарт үйлдэл нь ямар нэг утгаараа оновчтой байхыг шаарддаг. Элементар геометрийн дүрсүүдтэй холбоотой хамгийн их ба бага хэмжигдэхүүн олох бодлого нь бүх аль эрт дээр үеэс тавигдаж байсан. Максимум ба минимумын тухай бодлогууд нь Евклид, Архимедын ажилд тусгагдаж байна. Дэлхий ертөнц дээр их (максимум) ба бага утга (минимум) ажиглагддаггүй нэг ч зүйл байхгүй гэж суут математикч Эйлер хэлжээ. Тооцоолон бодох техник эрчимтэй хөгжиж, удирдлага, төлөвлөлт, эдийн засаг математикт туршилтыг төлөвлөх арга зэрэгт нэвтрэхийн хэрээр оптимизацийн бодлогыг өргөнөөр томъёолоход хүргэжээ.
# минимум бодлого# максимум бодлого# оптимизаци бодлого